Çok kışlar öncesinde, Yeryüzü tümüyle büyük bir su örtüsü altındaymış. Ne güneş, ne ay, ne yıldız ne de ışık varmış. Her şey karanlığa gömülüymüş.O zamanlarda, dünyadaki yegane canlı yaratık su …